25/02/2015

gifify - Tạo ảnh động từ movie bằng 1 dòng lệnh

Chúng ta thường sử dụng GIF cho các ảnh động. Khác với phim, ảnh động không cần phải nhấn nút play, và cũng không có âm thanh, các hoạt cảnh lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn làm cho chúng ta xem có cảm giác như đang xem phim.
Gifify là công cụ để tạo ra những ảnh động GIF như vậy. Các bạn hãy thử tạo ra các ảnh động từ movie xem thế nào nhé.

Cách sử dụng gifify

Để cài đặt thì hãy chạy lệnh sau:

curl -o /usr/local/bin/gifify -O https://raw.githubusercontent.com/jclem/gifify/master/gifify.sh && \
chmod +x /usr/local/bin/gifify

 
Ngoài ra, chương trình cũng cần thêm thư viện FFMPEG/ImageMagick.
Về cách sử dụng thì chỉ cần truyền tên file movie vào tham số như sau là được.

gifify recording.mov


Có thể chỉ định r là FPS、n là tốc độ thêm như sau:
gifify -r 30 -s 2 -n recording.mov
Gifify hoạt động bằng cách tự động tách các frame của movie rồi kết hợp lại để tạo ảnh động. Vì vậy, đối với các movie càng dài thì thời gian tạo sẽ càng lâu, và nếu size của movie nhỏ thì sẽ tạo ra file ảnh động cũng nhỏ. Các bạn hãy thử sử dụng với nhiều cách khác nhau để tạo ra các ảnh động xem thế nào nhé.

gifify là script viết bằng Bash, mã nguồn cung cấp sử dụng giấy phép MIT License.

Liên kết:
jclem/gifify

Tags: , ,

0 nhận xét “ gifify - Tạo ảnh động từ movie bằng 1 dòng lệnh ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks