27/02/2015

Libreboard – Sử dụng kanban không bao giờ đơn giản hơn thế

Có thể nói kanban là một trong những cách quản lý task đơn giản và hiệu quả hiện nay. Cột sẽ hiển thị các task, ứng với các trạng thái như chưa start, đang làm, kết thúc, backlog... thì task cũng sẽ được hiển thị ở những vị trí tương ứng khác nhau. Cho nên việc quản lý task rất đơn giản và trực quan.
Lần này mình xin giới thiệu về một chương trình như vậy là Libreboard. Mọi người có thể vào đăng ký sử dụng ngay lập tức nên hãy cùng trải nghiệm nhé.

Cách sử dụng Libreboard


Màn hình top, đăng ký user.
Màn hình top, đăng ký user.
Màn hình khởi tạo, có thể quản lý nhiều kanban.
Màn hình khởi tạo, có thể quản lý nhiều kanban.
Đây là status của các kanban. Có thể đặt tên tự do.
Đây là status của các kanban. Có thể đặt tên tự do.
Có thể thêm task nhanh chóng.
Có thể thêm task nhanh chóng.
Di chuyển task bằng kéo thả.
Di chuyển task bằng kéo thả.
Khi ẩn menu thì có thể sử dụng được toàn màn hình.
Khi ẩn menu thì có thể sử dụng được toàn màn hình.

Tuy Libreboard chưa có đầy đủ các chức năng của một chương trình quản lý task hoàn chình, nhưng việc quản lý xem có bao nhiêu task cần làm và những task đang tồn động thì chương trình này đáp ứng đủ nhu cầu đó. Qua đó có thể nâng cao năng suất làm việc và quản lý công việc.


Libreboard là chương trình viết bằng node/JavaScript, mã nguồn cung cấp sử dụng giấy phép MIT License.

Liên kết:
Libreboard
libreboard/libreboard

Tags: , , ,

0 nhận xét “ Libreboard – Sử dụng kanban không bao giờ đơn giản hơn thế ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks