26/02/2015

Tuleap – Quản lý dự án hỗ trợ Agile/Waterflow

Có rất nhiều chương trình hỗ trợ quản lý dự án với các chức năng và giao diện khác nhau. Trào lưu của những năm gần đây là phát triển dự án theo mô hình agile, scrum sử dụng backlog, kanban.
Tuleap là chương trình quản lý dự án hỗ trợ cả 2 mô hình phát triền là Agile và Waterflow đang được sử dụng cho cả các dự án nhỏ cũng như enterprise.

Cách sử dụng Tuleap


Dashboard.
Dashboard.
Trang Top của project. Hiển thị thông tin tổng thể của project.
Trang Top của project. Hiển thị thông tin tổng thể của project.


Báo cáo được hiển thị bằng biểu đồ gant.
Báo cáo được hiển thị bằng biểu đồ gant.


Task, có thể quản lý những task liên quan.
Task, có thể quản lý những task liên quan.


Xem repository (quản lý version). Hỗ trợ Git/Subversion.
Xem repository (quản lý version). Hỗ trợ Git/Subversion.


Trường hợp dùng Subversion.
Trường hợp dùng Subversion.


List file, folder.
List file, folder.


Wiki.
Wiki.


Mailing list.
Mailing list.


Message.
Message.


Form.
Form.


Báo cáo.
Báo cáo.

Vì có nhiều chức năng, nên để thử hết các chức năng của Tuleap thì có mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, vì chức năng phong phú cho nên trong quản lý dự án thì chỉ cần Tuleap là sẽ đáp ứng được hết nhu cầu trong công việc quản lý dự án.


Tuleap là chương trình viết bằng PHP, mã nguồn cung cấp theo giấy phép GPL

Liên kết:
Tuleap
Personal Page for Phillippe Eboni (Philippe) - Tuleap

Tags: , , ,

0 nhận xét “ Tuleap – Quản lý dự án hỗ trợ Agile/Waterflow ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks