19/02/2015

winginx - Nginx service dành cho Windows

Để chạy Nginx trên Windows thì về căn bản phải download file thực thi về rồi chạy. Tuy nhiên, lúc nào cần thì lại phải chạy nginx thì thật mất công, nếu có thể làm cho tự khởi động như là service của Windows thì rất tiện lợi có phải không.
Vì vậy, hôm nay mình muốn mọi người dùng thử winginx, là chương trình biến nginx thành service của Windows.

Cách sử dụng winginx


インストーラーになっていますので順番に進めます。
Hãy làm theo các bước hướng dẫn của chương trình để cài đặt.
こんな感じでサービスに登録されます。
Sau khi cài đặt thì sẽ đăng ký được service như thế này.
winginx sử dụng NSSM(Non Sucking Service Manager) để đăng ký service. Sau khi cài đặt thì serivce sẽ được đăng ký và khởi động sẵn. Các service khác thì cũng có thể quản lý tương tự như trên.

winginx là chương trình dành cho Windows (Mã nguồn được cung cấp ở link dưới, không ghi rõ giấy phép)

Liên kết:
InvGate/winginx

Tags: ,

0 nhận xét “ winginx - Nginx service dành cho Windows ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks