17/02/2015

SqlPad - Chương trình quản lý DB có trực quan hóa dữ liệu

MySQL thì có phpMyAdmin, PostgreSQLthì có phpPgAdmin... đối với từng loại Database thì sẽ có những chương trình quản lý UI riêng. Tuy nhiên, đối với từng chương trình thì đều có những chức năng và giao diện cũng khác nhau, nên việc quản lý nhiều DB đôi khi rất mất công.
Vì vậy mình xin giới thiệu SqlPad. Là chương trình quản lý DB hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, SQL Server.

Cách sử dụng SqlPad
Điều tiên là đăng nhập.
コネクション管理。まずは追加します。
Quản lý connection. Thêm mới.
MySQLを選択しました。クエリを実行してその結果を確認できます。
Sau khi chọn MySQL, có thể xem kết quả chạy Query.
ユニークなのはデータのビジュアル化機能です。カラムを選んでグラフ化できます。
Chức năng độc đáo là trực quan hóa dữ liệu. Chọn cột và xem biểu đồ.
グラフも種類が選択できます。
Có thể lựa chọn loại graph.
 
Cài đặt:
Có thể cài đặt SqlPad bằng npm.
  1. npm install sqlpad -g
Sau đó có thể khởi động bằng command sau.
  1. sqlpad --dir ./sqlpad/ --port 3000 --passphrase secret-encryption-phrase --save
Ở đây đang để port lắng nghe là 3000.SqlPad là chương trình viết bằng node/JavaScript, mã nguồn mở theo giấy phép MIT License.

Liên kết:
SqlPad - A web app for running SQL queries and visualizing the results
rickbergfalk/sqlpad

Tags: ,

0 nhận xét “ SqlPad - Chương trình quản lý DB có trực quan hóa dữ liệu ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks