25/02/2015

DiffImg – So sánh điểm khác của 2 ảnh

Khi phát triển chương trình thì chắc chắn chúng ta đã từng sử dụng các chương trình diff để kiểm tra các điểm khác nhau của các file như source code, tài liệu...Về căn bản thì chúng ta hay sử dụng với các chương trình quản lý source (SVN, CSV...), tuy nhiên chỉ là so sánh sự khác nhau giữa 2 file text với nhau thôi.
DiffImg là phiên bản diff dành cho hình ảnh. Có vẽ đây là chương trình có liên quan đến các người đang làm thiết kế hơn là lập trình viên.

Cách sử dụng DiffImg

Ảnh đầu tiên dùng để so sánh.
Ảnh đầu tiên dùng để so sánh.


Đây là phần khác nhau.
Đây là phần khác nhau.


Có thể so sánh 2 bên như thế này.
Có thể so sánh 2 bên như thế này.


Có thể hiển thị phần khác nhau như trên.
Có thể hiển thị phần khác nhau như trên.

DiffImg hỗ trợ so sánh nhiều loại format ảnh khác nhau, và hiển thị các điểm khác nhau theo nhiều loại khác nhau. Với DiffImg khi muốn so sánh các điểm mà ảnh bị sửa so với ảnh gốc, hiển thị điểm khác nhau thì sẽ rất tiện lợi.

DiffImg là chương trình dành cho Windows, mã nguồn cung cấp sử dụng giấy phép GPL.

Liên kết:
DiffImg :: The Hive :: xbee tools ...
DiffImg | SourceForge.net

Tags: , ,

0 nhận xét “ DiffImg – So sánh điểm khác của 2 ảnh ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks