16/02/2015

Titon - Mobile first/Responsive UI Component

Gần đây việc thiết kế cho web service cũng như hệ thống web từ 0 ngày càng giảm, đa số mọi người thường lựa chọn design framework, Javascript framework và dựa vào đó để design.
Lần này, mình xin giới thiệu về Titon là công cụ cung cấp các UI Component hướng đến thiết kế cho mobile cũng như desktop.

Cách sử dụng Titon

Hãy cùng tìm hiều qua các screenshot nhé.
Accordion
Accordion
button
Button
Carousel
Carousel
Code blok
Code block
Dropdown
Dropdown.
Form
Form
Grid
Grid
Input
Input
input group
Input group
Label
Label
masking
Masking
matrix
Matrix
modal
Modal
thong bao
Thông báo
sidemenu
Side menu.
paging
Paging
scroll
Scrollbar
tooltip
Tooltip
progress bar
Progress bar
zoom image
Hiển thị zoom hình ảnh.
Slide content.
Thay đổi title khi scroll nội dung.
Step
Step
switch
Switch
Tab
Tabs
Table
Table
Infos
Thông báo phía dưới bên trái.
auto complete
Auto complete
Typography
Typography
Titon không chỉ cung cấp UI Component mà con bao gồm cả thử viện Javascript dùng để thao tác với các UI Component. Điểm nổi bật là Mobile First, Responsive, sử dụng Sematic Markup dành cho design, CSS3 Animation.

Titon là chương trình viết bằng HTML5/JavaScript/CSS3, mã nguồn mở theo giấy phép BSD License.

Liên kết:
Toolkit - Project Titon
titon/toolkit

Tags: , , ,

0 nhận xét “ Titon - Mobile first/Responsive UI Component ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks