24/02/2015

webrtc-ips - Cách biết địa chi LAN IP bằng trình duyệt Web

Với môi trường internet, IP mà chúng ta lấy được từ server nào đó thì được gọi là địa chỉ IP Global. Ngoài ra, thông qua router hoặc proxy thì nhiều người có thể sử dụng chung 1 IP Global. Các bạn đang tự hỏi là những điều này là tất nhiên có phải không.
Tuy nhiên, các bạn có biết là chúng ta cũng có thể lấy được địa chi LAN IP của server không? webrtc-ips đã minh chứng điều đó.

Cách sử dụng webrtc-ips

Các bạn hãy chạy Demo sau thì sẽ hiểu.

Ngoài địa chỉ IP Global thì có thể lấy được địa chỉ LAN IP.
Ngoài địa chỉ IP Global thì có thể lấy được địa chỉ LAN IP.

Nếu các bạn đang ở trong mạng LAN thì địa chỉ LAN IP sẽ xuất hiện như trên. Đây chính là spec của WebRTC, thông qua đó chương trình có thể tự động lựa chọn kết nối tối ưu khi thực hiện kết nối đến máy trạm.
  webrtc-ips là chương trình viết bằng HTML5/JavaScript, mã nguồn cung cấp sử dụng giấy phép MIT License.

Liên kết:
Demo
diafygi/webrtc-ips

Tags: , , ,

0 nhận xét “ webrtc-ips - Cách biết địa chi LAN IP bằng trình duyệt Web ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks