16/02/2015

Meltdown – Markdown editor phiển bản Web

Thời gian gần đây, việc soạn thảo bằng Markdown ngày càng phổ biến. Có nhiều trường hợp cần nhập bằng tool nào đó mà không cần phải cài đặt editor. Đối với những người chưa quen format của Markdown thì nếu có tool thì sẽ rất tiện lợi phải không.
Lần này mình sẽ giới thiệu phiên bản web của Markdown editor, đó chính là Meltdown. Editor này cũng có thể xem trước kết quả soạn thảo.

Cách sử dụng Meltdown
こちらがデモです。上がプレビュー、下がMarkdownエディタ部です。
Đây là phần demo, phía trên là phần xem trước (Preview), phía dưới là Markdown editor.
ツールバーから選択して記法を入力できます。
Có thể chọn phương pháp nhập từ Toolbar.
リストは自動で3つ入力されました。
List thì tự động input 3 hàng như trên.
テーブルもあります。
Có cả table.
Meltdown có những lựa chọn chính như sau:
  • Full screen
  • Xem trước (Preview)
  • Tự động cuộn khi preview
  • Side by side
  • Parser
Có thể thay đổi parse, mặc định sẽ được thiết lập là js-markdown-extra. Vì vậy, nếu cần nhập văn bản dạng Markdown thì Meltdown là một lựa chọn tốt phải không các bạn.

Meltdown là chương trình viết bằng JavaScript, mã nguồn mỡ dưới dạng GPL.

Liên kết:
Meltdown by iphands and markcaron
iphands/Meltdown

Tags: ,

0 nhận xét “ Meltdown – Markdown editor phiển bản Web ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks