23/02/2015

Live Editor - Javascript editor xem kết quả realtime

Khi học lập trình, nhiều người đã nãn chí khi phải ngồi cặm cụi viết đi viết lại chương trình cả buổi nhưng đến lúc chạy thử thì lại bị thông báo lỗi không chạy được. Trường hợp như vậy nếu có thể xem kết quả cũng như lỗi realtime thì có thể giử được hứng thú học lập trình phải không các bạn.

Vì vậy, mình muốn mọi người dùng thử Live Editor. Là công cụ lập trình thư viện đồ họa có thể xem kết quả thực hiện chương trình realtime.

Cách sử dụng Live Editorこちらはシンプルなデモ。最初はrectのみです。
Đây là ví dụ đơn giản. Đâu tiên chỉ có rect.
書くとその場でコードが反映されます。
Khi code thì có thể xem kết quả ngay bên cạnh.
もうちょっと高度なツールもあります。こちらはドラッグ&ドロップでグラフィックスを描いていけます。
Có thể vẽ đồ họa bằng cách kéo thả.

 Live Editor là sản phẩm của Khan Academy Computer Science curriculum (Dịch vụ học lập trình). Có vẽ Live Editor là công cụ không thể thiếu khi bắt đầu học lập trình. Về mặt kỹ thuật thì Live Editor sử dụng JSHint worker để thực hiện check code, thực thi kết quả chương trình khi không có lỗi...


Live Editor là chương trình viết bằng HTML5/JavaScript, mã nguồn mở sử dụng giấy phép MIT License.

Liên kết:
Live Editor Simple Demo
Khan/live-editor

Tags: , , ,

0 nhận xét “ Live Editor - Javascript editor xem kết quả realtime ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks