23/02/2015

Interactive Painter – Web paint có thể cộng tác (Colaboration)

Một trong những giá trị thêm vào cho ứng dụng hiện tại là tình năng chia sẽ (share). Sự thu hút của việc sử dụng chương trình hoàn toàn thay đổi khi được sử dụng bởi một người so với khi nhiều người cùng cộng tác để cùng nhau sử dụng chương trình.
Interactive Painter là một ví dụ. Là ứng dụng paint (vẽ) đơn thuần, nhưng có thêm tính năng cộng tác nên sự thu hút của chương trình ngày càng lớn.

Cách sử dụng Interactive Painter例えばこんな感じでペイントができます。機能自体はとても単純です。
Ví dụ có thể vẽ như thế này. Về chức năng của chương trình thì rất đơn giản.

Khi bật tính năng cộng tác thì chương trình sẽ sinh ra một URL. Sau đó, chi cần chia sẽ URL này thì mọi người có thể thấy hình ảnh realtime (thực tế thì hình ảnh sẽ được thấy tại thời điểm ai đó vẽ xong). Chúng ta có thể thay đổi về mày sắc, độ đậm nhạt của nét vẽ, undo, clear. Tác phẩm sau khi vẽ xong thì có thể download dưới dạng file hình ảnh.

Interactive Painter là chương trình viết bằng HTML5/JavaScript, mã nguồn mở dùng giấy phép MIT License.

Liên kết:
interactive-painter.herokuapp.com
Josephu/interactive-painter

Tags: , ,

0 nhận xét “ Interactive Painter – Web paint có thể cộng tác (Colaboration) ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks