23/02/2015

iceberg - Launcher kiểu tìm kiếm dành cho Windows

Để nâng cao hiệu suất sử dụng PC thì Launcher là một trong những công cụ không thể thiếu. Khi mà số lượng chương trình cũng như file ngày càng nhiều thì việc quản lý bảo mật bằng thư mục (đơn giản như việc gom file vào thư mục được phân loại ở mức độ nào đó rồi sau đó tìm kiêm) đã trở nên bất khả thi.
iceberg là ứng dụng Launcher sử dụng tìm kiếm và có thể sử dụng ngay lập tức. Giao diện cực đơn giản cho nên sẽ có nhiều người thích ứng dụng này.

Cách sử dụng iceberg

起動時の画面です。シンプルですね。icebergの起動はCtrl + Spaceキーとなっています。
Giao diện rất đơn giản lúc khởi động chương trình. Khi cần khởi động iceberg thì hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Space.
文字を入力すると検索にマッチしたデータが一覧表示されます。ここから選んでアプリケーションを起動したり、ファイルを開けます。
Khi nhập từ khóa thì chương trình sẽ tìm kiếm từ dữ liệu máy tính, từ đây có thể chọn mở chương trình, mở file.

Điểm tiện lợi của iceberg là có thể sử dụng Lua để mở rộng.

iceberg là chương trình dành cho Windows, mã nguồn mở sử dụng giấy phép GPL v3

Liên kết:
icebergドキュメント — iceberg 0.9.6 documentation
yuin/iceberg

Tags: , ,

0 nhận xét “ iceberg - Launcher kiểu tìm kiếm dành cho Windows ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks