19/02/2015

gomain - Kiểm tra domain viết bằng ngôn ngữ Go

Khi muốn tìm kiếm tên miền, thì ngoài các tên miền phổ biến như .com, .net thì chúng ta thường tìm các tên miền khác xem có được đăng ký hay chưa.
Thông thương, để kiểm tra tên miền, thì chúng ta thường đến trang nhà cung cấp để kiểm tra. Có một chương trình hỗ trợ việc kiểm tra đó mà hôm nay mình sẽ giới thiệu là gomain.

Cách sử dụng gomain

Cài đặt bằng lệnh go đơn giản như sau:
 1. go get github.com/daryl/gomain
Sau đó, chỉ cần nhập tên service như sau là được:
 1. $ gomain google
 2. U google.co.jp
 3. U google.jp
 4. U google.net
 5. U google.org
 6. M google.tokyo
 7. U google.co
 8. U google.io
 9. M goo.gle
 10. U google
 11. U google.com
 12. U goo.gl
 13. U goog
 14. U goo
Ý nghĩ của các tiếp đầu ngữ như sau:
 • A  Available
 • U  Unavailable
 • M  Maybe Available

 gomain là chương trình viết bằng ngôn ngữ Go, mã nguồn mở cung cấp dưới giấy phép MIT License

Liên kết:
daryl/gomain

Tags: , ,

0 nhận xét “ gomain - Kiểm tra domain viết bằng ngôn ngữ Go ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks