23/02/2015

frame.js - Trình chỉnh sửa WebGL động tương tự Flash

Mặc dù đang phát triển nhưng đây là công cụ rất được mong chờ!!

WebGL là kỹ thuật thao tác với đồ họa 3D trên HTML5. Về tính khả thi thì ai cũng có thể cảm nhận được, tuy nhiên để thao tác được thì không phải đơn giản nên việc tạo ra các nội dung 3D bằn WebGL là tương đối khó khăn. Vì phải ngồi viết và căn chỉnh từng dòng code thì sẽ rất vất vã, nên chúng ta đều mong chờ có trình soạn thảo chuyên dụng giúp chúng ta việc này.
Do đó, trình soạn thảo frame.js ra đời. Nó có thể chỉnh sửa WebGL bằng timeline giống như chúng ta đang làm với Flash.

Cách sử dụng frame.js


Phía trên là hình ảnh WebGL, phía dưới là timeline.
Phía trên là hình ảnh WebGL, phía dưới là timeline.
Đường màu đỏ chỉ điểm đang xem hiện tại, có thể chỉnh sửa nhiều module kết hợp được
Đường màu đỏ chỉ điểm đang xem hiện tại, có thể chỉnh sửa nhiều module kết hợp được
Có thể xem thay đổi realtime hoạt động của các hiệu ứng như fade.
Có thể xem thay đổi realtime hoạt động của các hiệu ứng như fade.


Tuy hiện tại thì chưa có thể chỉnh sửa Menu, tạo/chỉnh sửa module, nhưng hy vọng với sự hoàn thiện editor này thì ngoài việc có thể tạo được nội dung WebGL, mà chắc chắn sẽ làm tăng những nội dung 3D được tạo từ WebGL.


frame.js là chương trình viết bằng HTML5/JavaScript, mã nguồn mở dùng giấy phép MIT License.

Liên kết:
frame.js editor
mrdoob/frame.js

Tags: , , ,

0 nhận xét “ frame.js - Trình chỉnh sửa WebGL động tương tự Flash ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks