16/02/2015

fake2db - Tự động sinh data dummy cho các loại DB

Khi phát triển hệ thống thì có nhiều trường hợp cần data dummy (dữ liệu giả) để thử nghiệm. Những lúc đó nếu phải copy data từ môi trường thật thì sẽ có khả năng phát sinh nhiều vấn đề liên quan (vd: lộ thông tin khách hàng, số điện thoại...).
Những lúc như vậy thì tool dùng để sinh ra data dummy là rất cần thiết. Hôm nay, mình xin giới thiệu công cụ  fake2db được viết bằng Python.

Cách sử dụng fake2db

fake2db hỗ trợ SQLite, PostgreSQL, MySQL và MongoDB. Về cài đặt thì có thể sử dụng bằng pip.
  1. pip install fake2db
Sau khi cài đặt thì có thể sử dụng câu lệnh fake2db để sinh data vào trực tiếp DB.
  1. fake2db --rows 200 --db sqlite # SQLite
  2. fake2db --rows 1500 --db postgresql --name test_database_postgre # Dung PostgreSQL co chi dinh Database
生成されたデータベースです。
Database được sinh ra.
fake2db là chương trình viết bằng Python, mã nguồn mở theo giấy phép GPL.

Liên kết:
emirozer/fake2db

Tags: , ,

0 nhận xét “ fake2db - Tự động sinh data dummy cho các loại DB ”

Đăng nhận xét

Nhận Tin

Đăng ký nhận tin

© 2015 @IT . All rights reserved.
Designed by SpicyTricks